Artwork


Spatial Study 1


Als artistiek individu ontwikkel ik mijn projecten tussen het grafisch ontwerp en architectuur. Geboeid door de interpretatie en het ervaren van de ruimte, de leegte, de afgrond om ons heen ontwikkelde ik mijn Spatial Study 1.

De Afgrond, een plek of ruimte waar zwaartekracht wegvalt, waar coördinaten ons geen weg kunnen wijzen, waar we links nog rechts erkennen, boven noch onder. Wanneer transformeert een ruimte tot deze afgrond?

Dit geheel aan vraagstellingen resulteerde zich in een boek. Een boek dat de vorm kan aannemen van verschillende ruimtelijke constructies, naargelang de manipulatie van de lezer. Het boek kan enkel gelezen worden door het verhaal vorm te geven, te bouwen

In tegenstelling tot een normaal boek, dat een ruimte, tijd, plaats vorm geeft in onze gedachten, bied ik de lezer de mogelijkheid om het omgekeerde te doen: een beeld, plaats, ruimteervaring te scheppen, en de gedachten hierrond een verhaal te laten ontwikkelen.

Spatial Study 2


Tekeningen die opzoek gaan naar de oneindigheid, de herinterpretatie, de deconstructie van een ruimte. Wanneer wordt een kleine kamer een open landschap? In deze studie leid ik mezelf door mijn beeld op de afgrond, hopend hiermee een verrijking te kunnen brengen aan het idee van de kijker over ruimte als afgrond.

Spatial Study 2